Loading...
איתור ועצירת הונאות ברשת ובענן 2017-07-27T14:01:53+00:00

שירותי אחסון קבצים ברשת ובענן הפכו נפוצים בקרב ארגונים. אך למרות הנוחות העצומה ששירותים אלה מעניקים, היא נפגמת במידה רבה בשל סיכונים רבים הטמונים באיומי אבטחה. כאשר קיימים סוגים שונים של פערי אבטחה, עברייני רשת יכולים לנצל זאת בקלות – ובייחוד במקרים של התקפות ממוקדות. פתרונות האבטחה של Pelican-tech בתחום זה, מעניקים את התשובה לבעיה זו וסוללים עבור ארגונים את הדרך הבטוחה לענן.

Skyfence – הדרך המאובטחת לענן שלך

יישומי ענן מאפשרים להפחית עלויות ולהקצות משאבים באופן גמיש ומהיר יותר. בעידן שבו ארגונים פונים יותר ויותר לפתרונות בענן ומעדיפים להעביר את  השימוש באפליקציות שלהן לענן, מתעורר בו זמנית האתגר של הגנת הענן והאפליקציות המצויות בו.

Skyfence הינו פתרון לאבטחת הנתיב מה-Device אל הענן. המערכת מגלה באופן אוטומטי שימוש באחד מיישומי ענן, מנתחת את הסיכונים בפעולה זו, ואוכפת במקרה הצורך את הכניסה לענן על פי  בקרות מתאימות וקבועות מראש.

Skyfence מספק שקיפות ובקרה על השימוש בענן של המשתמשים בארגון, בכל נקודות הקצה ושל כל היישומים הקיימים ומבטיח שימוש יישום ענן בטוח ופורה.

Siemplify – מחבר את כל הנקודות

בקרות אבטחה מבודדות מטבען, וכל אחת מהן מתמקדת בהיבט שונה של הגנה על הארגון. נקודות קצה, רשת, ניידים, ענן, בקרת גישה, זליגת מידע, הגנה היקפית, ועוד רבים אחרים  – הינם חלקים בתוך פאזל גדול יותר. הרכבת כל חלקי הפאזל לתמונה אחת שלמה ומובנת – הינה משימה מורכבת ולעיתים אף קשה.

Siemplify – מפשט את הדברים ומעניק הנגשה נוחה יותר של המידע המתקבל במערכת ה-Siem הארגונית מנקודות הקצה השונות. זאת על ידי חיבור של אירועים שונים לכאורה הקשורים למשתמש קיים גם אם הם אינם נעשים בצורה קבועה ושיטתית. Siemplify מבצע חקירה מהירה ופשוטה של כל אירוע אבטחת מידע מסוכן או לא.

יכולות הפתרון כוללות:

  • ניתוח וזיהוי איומים על פי הקשר לוגי – ללא צורך בחיפוש אחר מקורות נתונים שונים
  • חקירה ייחודית – ניווט קל בכמויות אדירות של נתונים, זאת מבלי לכתוב שאילתות כלל