Loading...
עמידה בדרישות רגולציה ואירועי אבטחה 2017-08-14T17:30:18+00:00

איומי אבטחה מתוחכמים מצריכים כלים אפקטיביים במיוחד לניטורם ולחקירה מהירה של איומים אלו.  כדי לשפר את יכולת ההתמודדות עם בעיה זו, דרוש פתרון במערכת אבטחה משולבת אחת ולא בין מערכות שונות. כאשר מערך המניעה נכשל, כל מה שנותר הוא זיהוי והתגברות על הבעיה במהירות האפשרית, על ידי חקירה איכותית ומדויקת.

TRIPWIRE – הסוף להתרעות שווא

יותר מדי התראות, פחות מדי זמן? כאשר הארגון רוכש מערכות המייצרות התרעות לפרצות באבטחת המידע, מתחיל תהליך של דחיית התראות. כיוון שכ-80% מההתראות המגיעות מכל מערכת הינם בגדר התראות בעלות משקל פגיעות נמוך מאוד, ניתן לסגור אותן על ידי לוגיקה מסוימת שנקבעה מראש. בדיוק כאן נכנס הפתרון של Hexadite – שסוגר עניינים.

פתרון זה מורכב מרשת של אלגוריתמים חכמים המסייעים לסגור אירועי שווא בהם הסיכון הוא נמוך עד אפסי. פתרון ה- Hexadite עובד באופן אוטומטי ואינטליגנטי על פי שיטות עבודה מומלצות וקבועות מראש, המאפשרות לקבל את ההחלטות הנכונות ולטפל באופן מידי בכל מה שמהווה איום.

יכולות הפתרון כוללות:

  • ניהול חקירות מורחבות במקביל לזיהוי והגנה מפני כל פרצת אבטחה
  • מצמצם את הזמן הדרוש לסגירת אירועים בשיעור של עד 95%
  • מיישם את הנהלים והמדיניות שנקבעו עבור הארגון באופן אוטומטי, ללא צורך בהתערבות אנושית

TRIPWIRE – הסוף להתרעות שווא

יותר מדי התראות, פחות מדי זמן? כאשר הארגון רוכש מערכות המייצרות התרעות לפרצות באבטחת המידע, מתחיל תהליך של דחיית התראות. כיוון שכ-80% מההתראות המגיעות מכל מערכת הינם בגדר התראות בעלות משקל פגיעות נמוך מאוד, ניתן לסגור אותן על ידי לוגיקה מסוימת שנקבעה מראש. בדיוק כאן נכנס הפתרון של Hexadite – שסוגר עניינים.

פתרון זה מורכב מרשת של אלגוריתמים חכמים המסייעים לסגור אירועי שווא בהם הסיכון הוא נמוך עד אפסי. פתרון ה- Hexadite עובד באופן אוטומטי ואינטליגנטי על פי שיטות עבודה מומלצות וקבועות מראש, המאפשרות לקבל את ההחלטות הנכונות ולטפל באופן מידי בכל מה שמהווה איום.

יכולות הפתרון כוללות:

  • ניהול חקירות מורחבות במקביל לזיהוי והגנה מפני כל פרצת אבטחה
  • מצמצם את הזמן הדרוש לסגירת אירועים בשיעור של עד 95%
  • מיישם את הנהלים והמדיניות שנקבעו עבור הארגון באופן אוטומטי, ללא צורך בהתערבות אנושית

HEXADITE – הסוף להתרעות שווא

יותר מדי התראות, פחות מדי זמן? כאשר הארגון רוכש מערכות המייצרות התרעות לפרצות באבטחת המידע, מתחיל תהליך של דחיית התראות. כיוון שכ-80% מההתראות המגיעות מכל מערכת הינם בגדר התראות בעלות משקל פגיעות נמוך מאוד, ניתן לסגור אותן על ידי לוגיקה מסוימת שנקבעה מראש. בדיוק כאן נכנס הפתרון של Hexadite – שסוגר עניינים.

פתרון זה מורכב מרשת של אלגוריתמים חכמים המסייעים לסגור אירועי שווא בהם הסיכון הוא נמוך עד אפסי. פתרון ה- Hexadite עובד באופן אוטומטי ואינטליגנטי על פי שיטות עבודה מומלצות וקבועות מראש, המאפשרות לקבל את ההחלטות הנכונות ולטפל באופן מידי בכל מה שמהווה איום.

יכולות הפתרון כוללות:

  • ניהול חקירות מורחבות במקביל לזיהוי והגנה מפני כל פרצת אבטחה
  • מצמצם את הזמן הדרוש לסגירת אירועים בשיעור של עד 95%
  • מיישם את הנהלים והמדיניות שנקבעו עבור הארגון באופן אוטומטי, ללא צורך בהתערבות אנושית